Openbare Ruimte

Openbare ruimte
We hebben de ambitie om inwoners in hun eigen leefomgeving uit te dagen om te sporten, te bewegen en gezonder te leven. Venlo wil een gemeente zijn waarin burgers niet alleen sporten en bewegen, maar zich ook actief samen inzetten voor een veilige, gezonde en uitnodigende leefomgeving om te ontmoeten en te recreëren.’

Relatie gezondheidswinst, bewegen en openbare ruimte

We weten inmiddels hoe belangrijk het is om mensen in beweging te krijgen en vervolgens ook te houden. De openbare ruimte is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat bewoners van jong tot oud voldoende gefaciliteerd en gestimuleerd worden om actief bezig te zijn en te blijven. In diverse wijken in de gemeente Venlo zijn er aandachtspunten als het gaat om gezondheid en als onderdeel daarvan het aannemen van een gezonde leefstijl door voldoende te bewegen.

Het begrip beweegvriendelijke omgeving

De gemeente Venlo heeft diverse uitdagingen om de leefomgeving toekomstbestendig te maken en te houden. Ook heeft de gemeente met uitvoerende partijen de taak om ervoor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd worden om een gezonde leefstijl aan te nemen. De openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol, omdat hiermee bewegen gestimuleerd kan worden. Het continu aandacht hebben voor die openbare ruimte is hierbij belangrijk.

De samenstelling van een stad verandert door de tijd en daarmee verandert ook de behoefte aan ruimte en de invulling daarvan voor sporten en bewegen. De openbare ruimte is niet alleen interessant met betrekking tot beweegstimulering, maar ook vanuit een sociaal-maatschappelijk oogpunt. Aantrekkelijke en veilige plekken zorgen immers voor een aantrekkende werking op de bewoners waardoor men elkaar in de wijk gaat ontmoeten.

Dit onderling ontmoeten is van belang voor het versterken van de sociale samenhang in en tussen de wijken. Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen, recreëren en ontmoeten!