Meldingen Sportaccommodaties

Meldingen sportaccommodaties

Huurt of gebruikt u een accommodatie en wilt u een defect of schade melden? U kunt het probleem op twee manieren bij ons melden:

  1. Online melden
  2. Melden via de ‘Mijngemeente app’ (te downloaden via Android of App Store op uw eigen telefoon)

Vermeld duidelijk om welke sportaccommodatie het gaat en wat het probleem is. Geef uw eigen contactgegevens door. Op deze manier kunnen we de melding zo snel mogelijk gaan oplossen. Na het invullen van de melding ontvangt u een meldingsnummer en wordt u op de hoogte gehouden van de voortgang.

Voorbeelden van meldingen:

  • Defecte verlichting in de gymzaal
  • Defecte beregening van de sportvelden
  • Te lage temperatuur in de sporthal
  • Lekkage/verstopping
  • Er is niet goed schoongemaakt
  • Defecte douches
  • Materialen zijn niet/niet juist opgeruimd