Onze ruimte daagt uit

‘Het creëren van een stad waarin burgers uitgedaagd worden om (meer actief) te gaan sporten en bewegen, maar ook actief samen inzetten voor een veilige, gezonde en uitnodigende leefomgeving om te ontmoeten en te recreëren’.

Relatie gezondheidswinst, bewegen en openbare ruimte

We weten inmiddels hoe belangrijk het is om mensen in beweging te krijgen en te houden. De openbare ruimte is een belangrijk middel om ervoor te zorgen dat bewoners van jong tot oud voldoende gefaciliteerd en gestimuleerd worden om actief bezig te zijn en te blijven. In diverse wijken in Venlo zijn er aandachtspunten als het gaat om gezondheid en als onderdeel daarvan het aannemen van een gezonde leefstijl door voldoende te bewegen. Aangezien de inrichting van de omgeving een stimulerende werking heeft op sporten en bewegen, betekent dit dat (indirect) gezondheidswinst kan worden geboekt. Dat rechtvaardigt aandacht voor het opnemen van beweegvriendelijke inrichtingsmaatregelen. Dit doen we onder de campagne ‘De Actieve Stad’.

Het begrip beweegvriendelijke omgeving

De gemeente Venlo heeft diverse uitdagingen om de leefomgeving toekomstbestendig te maken en te houden. Ook heeft de gemeente met uitvoerende partijen de taak om ervoor te zorgen dat mensen zo goed mogelijk gefaciliteerd en gestimuleerd worden om een gezonde leefstijl aan te nemen. De openbare ruimte speelt hierin een belangrijke rol, omdat hiermee bewegen gestimuleerd kan worden. Het continu aandacht hebben voor die openbare ruimte is hierbij belangrijk.

De samenstelling in de stad verandert door de tijd en daarmee ook de behoefte naar ruimte en invulling van die ruimte voor sporten en bewegen. De openbare ruimte is niet alleen interessant uit oogpunt van beweegstimulering, maar ook vanuit een sociaal-maatschappelijk oogpunt. Aantrekkelijke en veilige plekken zorgen immers voor een aantrekkende werking op de bewoners waardoor men elkaar in de wijk gaat ontmoeten.

Dit is van belang voor het versterken van de sociale samenhang in en tussen de wijken. Een beweegvriendelijke omgeving stimuleert, faciliteert en verleidt mensen om te sporten, bewegen, spelen, recreëren en ontmoeten.

Koen Hendriks
projectleider De Actieve Stad
Koen Hendriks