Wij leren bewegen

Doelgroep 0-4 jaar

Menu-kaart 0-4 jaar
‘Wij leren bewegen’ is één van de 4 speerpunten van de Venlo.fit Sportvisie 2030 en richt zich op onze jeugd met als ambitie dat ze opgroeien met sport en bewegen en een gezond bestaan. Daar onder valt ook de doelgroep 0 t/m 4-jarigen.

Onze samenwerkingspartners zijn voornamelijk kinderopvang organisaties en JGZ. Op deze manier bereiken we veel jonge kinderen, ouders/verzorgers en professionals in het werkveld. Met onder andere de menukaart Venlo.fit (doelgroep 0 t/m 4 jaar) geven we hier uitvoering aan en richten we ons op meer en gevarieerd bewegen en een gezonde leefstijl.

Om onze projecten een smoel te geven werken wij met onze mascotte Nola. Zij loopt als een rode draad door onze preventielijn en projecten heen. Het zorgt bij kinderen, ouders en medewerkers voor herkenning. Ze is te bewonderen in onze communicatie en op een aantal evenementen die gedurende het jaar georganiseerd worden. Nola is bedoeld voor het jonge kind van 0 tot 7 jaar.

tekening Nola lopend over stenen