Club.fit

Clubfit

Heeft u een kind of leerling:

  • die bij het deelnemen aan bewegingsactiviteiten (op school, bij een sportvereniging of in zijn/haar vrije tijd) niet (meer) mee kan komen metleeftijdsgenoten;
  • die nog geen geschikte sportclub heeft gevonden en dit wel graag
  • zou willen;
  • voor wie de verminderde motoriek lastgevend is of dreigt te worden;
  • die de motoriek wenst te verbeteren;
  • die door meer te bewegen wil werken aan een gezonde leefstijl.

Club.fit

Club ‘FIT’ is er voor kinderen vanaf 6 jaar uit het basis- en speciaal-onderwijs die moeite hebben om deel te nemen aan de reguliere beweegmomenten. Club ‘FIT’ betreft een samenwerking tussen JOGG Venlo, Iedereen Kan Sporten (IKS) en Venlo.fit.

Tijdens de wekelijkse beweegmomenten kunnen de kinderen op hun eigen niveau deelnemen. Door de kleine groepen (maximaal 12 leerlingen) en door begeleiding van een ervaren vakleerkracht creëren we de optimale omgeving om lekker te bewegen. Jaarlijks werken we met acht bewegingsthema’s. Per les komen drie activiteiten aan bod die in lijn liggen met de thema’s. Na een periode van 6 weken wordt de voortgang van het kind bekeken. Aan de hand van deze evaluatie kijken we of het kind door kan stromen naar het reguliere sportaanbod. Instromen kan op elk moment, heb je interesse of vragen neem dan gerust contact op met Janna Bruijnen j.bruijnen@venlo.nl.

Club.fit dagen

Maandag 

16:00 tot 17:00 uur  
Gymzaal De Nieuwe Munt 
aan de Lingsterhofweg 122 te Tegelen

Woensdag

16:00 tot 17:00 uur 
Gymzaal De Nieuwe Munt 
aan de Lingsterhofweg 122 te Tegelen

15.45 tot 16.30 uur 
Gymzaal Boulevard Hazenkamp 
aan de Albert Verweystraat 6 te Blerick

16.30 tot 17.15 uur 
Gymzaal Boulevard Hazenkamp 
aan de Albert Verweystraat 6 te Blerick 
(speciaal onderwijs groep tot 18 jaar)

Kosten


De kosten voor de Club ‘FIT’- lessen bedragen € 50,- per leerling, per schooljaar. Er is een samenwerking met Jeugdfonds Sport en Cultuur, de contributie kan ook rechtstreeks via hen betaald worden mocht u daarvoor in aanmerking komen.

Voor meer informatie:

Janna Bruijnen
Sportconsulent Venlo.fit
Janna Bruijnen